9,984 views
8 76%

Người mẹ trước đó đã ngoại tình đã mang thai và sinh ra đứa con gái, đến năm 18 tuổi thì người bố mới biết đó không phải là con ruột của mình, ông đã tức giận đuổi người mẹ khỏi nhà, cô con gái thì chằn chọc khoogn dám tin đó là sự thật, người bố thì thẩn thờ trong nhà tắm, và rồi con gái đã bù đắp cho bố vì sự mất mát đó, cô tắm chung  với bố của mình, cô quan hệ với bốmình vì cô muốn nói cho người bố biết rằng dù không phải là con ruột nhưng cô vẫn yêu thương bố vẫn như ngày nào

Hai bố con tắm chung khi họ biết họ không phải là bố con ruột

Hai bố con tắm chung khi họ biết họ không phải là bố con ruột