Tag: đụ cô giáo

Làm tình với cô giáo để trừ nợ tiền học phí

Làm tình với cô giáo để trừ nợ tiền học phí

Trả ơn cô giáo

Trong video này, Mayuki là một giáo viên giúp đỡ một học sinh gặp nạn: Yudzuru, bằng cách đưa cậu đến ở nhà cô. Ở đó, Yudzuru nhận thấy những vấn đề và sự cô đơn của cô giáo xinh đẹp nên quyết định trả ơn bằng con cặc...