1,533 views
2 50%
JAV KHÔNG CHE

Cậu chuyện nói về một cô thư ký cùng đi gặp đối tác để thỏa thuận vần để về kinh doanh nhưng do cô quá đẹp khiến đối tác yêu mến đồng ý sẽ thỏa thuận với cô cả đời với một điều kiện…