646 views
0 0%
JAV HD

Liao Kuriyama làm việc trong Bộ phận Xử lý Khiếu nại Độc hại. Lần này, tôi được giao trách nhiệm cho người đàn ông Kramer siêu độc ác, Liao Kuriyama nghĩ. “Nếu bạn xin lỗi chân thành như trước, lần này anh ấy sẽ tha thứ cho minh”, ý nghĩ ngây ngô như vậy sẽ biến mất trong tích tắc khi Người đàn ông này không có cơ hội nào cho cô ấy