1,290 views
4 50%
JAV HD

Sau khi làm tình với chồng cô nhận thấy mình chưa phê và muốn tìm thêm cảm giác mạnh hơn như thế, vì chồng cô yếu sinh lý nên cứ phải làm cô cục hứng và rồi cô tìm được người bố chồng của mình để làm người nối tiếp sau khi cô quan hệ với chồng chưa đã thì cô tiếp tục quan hệ với bố chồng và cứ thế cô đã mang thai đứa con của bố chồng mình